Garantie

 


Dispozitiile prevazute mai jos sunt aplicabile DOAR persoanelor fizice denumite in cele ce urmeaza ’’Consumator’’. Prezentele conditii nu sunt aplicabile persoanelor juridice.

SC Travis Events SRL declara pe proprie raspundere ca produsele comercializate corespund documentatiilor de executie ale fabricantilor, fapt atestat prin certificatele de calitate emise de producatori.

SC Travis Events SRL acorda o garantie comerciala pe o perioada de 24 de luni pentru articolele din gama electrocasnicelor. Perioada garantiei comerciale este stipulata si in instructiunile de utilizare Garantia acordata nu afecteaza drepturile consumatorilor prevazute de Legea 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora. Defectele aparute dupa termenul de garantie, insa nu mai tarziu de 2 ani de la achizitionare, ca urmare a unor vicii ascunse, confirmate prin expertize tehnice de catre serviciul post-vanzare, se repara gratuit de SC Travis Events SRL.

Modalitati de asigurare a garantiei:

Garantia se acorda pentru produsele comercializate de SC Travis Events SRL ale caror instructiuni de utilizare au fost respectate intocmai. Nu se asigura garantie pentru produsele deteriorate din cauza nerespectarii instructiunilor de utilizare, intretinere si manipulare cat si a interventiei neautorizate asupra acestora.

Orice reclamatie va fi insotita de datele de indentificare ale consumatorului, factura fiscala (copie), de certificatul de garantie si de chitanta eliberata de catre operatorul de servicii postale (curier), in cadrul termenului de garantie mentionat in instructiunile de utilizare ale produsului.

SC Travis Events SRL se obliga ca, dupa receptionarea produsului reclamat ca defect, sa procedeze la solutionarea reclamatiilor considerate intemeiate, in termen de 15 zile calendaristice, prin una din urmatoarele masuri reparatorii:

  1. repararea produsului;
  2. inlocuirea produsului cu altul identic.

Daca repararea sau inlocuirea produsului sunt imposibile, consumatorulare dreptul la rezolutiunea totala sau partiala a contractului, dupa caz, si respectiv la restituirea contravalorii totale sau partiale a produsului.


Pentru reclamatii si service post-vanzare va rugam sa va adresati la telefon  0748016101. Drepturile si obligatiile consumatorului sunt cele prevazute in in O.G.21/1992 republicata, cu modificarile ulterioare, privind protectia consumatorilor, Legea 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora.

Contact : info@traviscompany.ro | 0748 016 101